DISC- en drijfverenanalyse als instrument

Disclaimerdit bericht bevat affiliatelinks. Dit betekent dat ik een kleine commissie verdien wanneer jij iets koopt via een link uit dit bericht. 

Jouw gedragsstijl én je drijfveren zijn de basis voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. De DISC-en drijfverenanalyse geeft meer inzicht in jouw persoonlijke voorkeursstijl voor gedrag en communicatie én vertelt meer over het waarom van jouw gedrag. Daarmee vormt het een prachtige basis voor meer inzicht in jezelf. 

Inzicht in je gedrag

Je gedrag is alles wat je doet. Je drijfveren vertellen over waarom je doet wat je doet. Inzicht hebben in jouw persoonlijke gedragsstijl én in je drijfveren, zorgt voor een helder uitgangspunt als jij je verder wilt ontwikkelen op loopbaangebied of op het persoonlijk vlak. In dit artikel vertel ik meer over gedrag en drijfveren én over de DISC- en drijfverenanalyse, een instrument wat helpt om meer inzicht te krijgen in, onder andere, jouw talenten, communicatie en drijfveren.

Inzicht in je gedrag

Gedrag leren begrijpen

Ons gedrag bestaat uit alle bewuste of onbewuste handelingen, die al dan niet waarneembaar zijn. Dus alles wat iemand doet valt onder de term gedrag. Hoe we ons eigen gedrag en dat van iemand anders zien is voor iedereen anders. Wanneer we naar het gedrag van iemand kijken geven we daar ook een betekenis aan. Daarmee is gedrag dus ook onderdeel van onze communicatie. Wanneer je inzicht hebt in je gedrag, is het mogelijk om bijvoorbeeld je sterke kanten uit te  bouwen of te werken aan je valkuilen. Daarom is inzicht in je eigen gedrag een belangrijke sleutel in onze ontwikkeling. Maar hoe krijg je meer inzicht in je gedrag én in de motor erachter?

Al eeuwenlang doen we ons best om gedrag te begrijpen. Alleen wat belangrijk is om daarbij te weten is dat de manier waarop wij gedrag zien wordt beïnvloedt door onze waarden, overtuigingen, gedachten en emoties. En het grappige is, dat juist die dingen ook de motor zijn achter ons gedrag. Daarom is het niet alleen belangrijk om ons gedrag beter te leren begrijpen, maar ook onze drijfveren áchter ons gedrag.

Disc- en drijfverenanalyse

Je gedrag beter leren begrijpen kan natuurlijk op heel veel manieren. Trainingen, coaching, feedback zijn voor de hand liggende manieren om meer inzicht te krijgen in je persoonlijke gedrag. Maar er zijn ook verschillende instrumenten die daarbij helpen. Een voorbeeld hiervan is de combinatie van een DISC en drijfveren analyse.

In een DISC-analyse wordt gedrag beschreven vanuit vier verschillende gedragsstijlen. Die stijlen zijn gebaseerd op basis van specifieke kenmerken: intuïtie, waarnemen, voelen en denken. Ook kenmerken als extravert of introvert én rationeel of relationeel worden hierin meegenomen. Op basis van deze termen zijn de 4 kwadranten van de DISC-analyse ontwikkeld (zie afbeelding).

DISC analyse

Sleutels voor je ontwikkeling

DISC geeft dus inzicht in je persoonlijke voorkeursgedrag en communicatie. Daardoor begrijp je beter hoe jij het liefst samenwerkt, wat je kwaliteiten zijn en wat bijvoorbeeld jouw voorkeursstijl is voor samenwerken. Die kennis kun je dan weer gebruiken om je communicatie te verbeteren, je sterke punten in te zetten of je valkuilen te overwinnen. Het kennen van jouw persoonlijke gedragsstijl is dus helpend bij het bepalen van keuzes over waar jij je in wilt ontwikkelen.

Iedereen heeft elk van de 4 verschillende gedragsstijlen in meer of mindere mate in zich. Elke stijl heeft zijn eigen kenmerken. De mate waarin deze kenmerken bij iemand horen wordt door de DISC gedragsanalyse gemeten aan de hand van 4 factoren:

  1. D = Dominantie = De manier van omgaan met problemen en het bereiken van resultaten.
  2. I = Invloed = De manier waarop invloed op anderen wordt uitgeoefend en hoe men anderen beïnvloedt.
  3. S = Stabiliteit = De manier waarop gereageerd wordt op veranderingen en tempowisselingen.
  4. C = Conformisme = De manier waarop wordt omgegaan wordt met procedures en regels die door anderen zijn opgesteld.

Iedereen loopt wel eens aan tegen bepaalde gedragspatronen of valkuilen die je in de weg staan. Inzicht in jouw gedrag, voorkeuren, kwaliteiten en valkuilen is dan een heel fijne basis voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Inzicht in je drijfveren

Maar dan hebben we het alleen nog maar gehad over gedrag. Dan gaat het dus over wat iemand doet. Waarom je bepaald gedrag laat zien heeft alles te maken met je drijfveren. Drijfveren zijn de bril waardoor je naar de wereld kijkt en geven weer wat belangrijk voor je is. Je drijfveren geven daarmee richting aan je gedrag. Op basis van je drijfveren neem je, bewust of onbewust, besluiten voordat je in actie komt. Daarom is het interessant om niet alleen inzicht te hebben in welke gedragsstijl bij je hoort, maar vooral ook welke drijfveren schuil gaan achter je gedrag. Op die manier ontstaat namelijk heel waardevolle informatie op basis waarvan je krachtige keuzes kunt maken.

Drijfverenanalyse

Zes drijfveren

Dr. Eduard Spranger heeft 6 verschillende drijfveren geclassificeerd die elk weer een andere behoefte en motivatie weergeven. Afhankelijk van of iemand er hoog of laag op scoort.

De autonome of individualistische drijfveer

Scoor je hoog op deze drijfveer dan is vrijheid heel belangrijk voor je, heb je een sterke behoefte om je te onderscheiden en streef je naar autonomie. Scoor je laag dan ben je meegaander en heb je weinig behoefte aan competitie.

De theoretische drijfveer

Wanneer je hoog scoort op deze drijfveer dan ben je gedreven om te willen weten en leren. Je hebt een nieuwsgierige houding en bent gefocust op feiten. Scoor je laag dan wordt jij niet gemotiveerd door het opdoen van kennis of een zoektocht naar de waarheid.

De esthetische drijfveer

Kun jij intens genieten van mooie dingen, harmonie en balans? Grote kans dat jij hoog scoort op deze drijfveer. Vindt jij beleving, schoonheid en ervaring niet zo belangrijk, dan scoor je waarschijnlijk laag op deze drijfveer.

De sociale drijfveer

Scoor je hoog dan ben je zeer betrokken bij je medemensen. Je bent behulpzaam en steunt anderen onvoorwaardelijk. Scoor je laag dan kun je juist heel goed de verantwoordelijkheid bij de ander later en luisteren naar de problemen van anderen zonder die op te willen lossen.

De ideële of traditionele drijfveer

Deze drijfveer kenmerkt zich door behoefte aan tradities, principes en systemen als leidraad voor het leven. Vrijheid, alles kan en alles mag hoort bij mensen die laag scoren op deze drijfveer.

De zakelijke drijfveer

Scoor je hier hoog op dan ben je sterk gericht op het genereren van resultaten. Door de inzet van talenten, geld en middelen. Scoor je laag dan speelt nut, effectiviteit en doelgerichtheid geen grote rol.

Er bestaan geen goede of foute drijfveren. Alleen kan het wel zo zijn dat jouw drijfveren niet altijd helemaal tot hun recht komen in de omgeving of situatie waarin jij je bevindt. Iedereen heeft weer een andere combinatie van drijfveren die samen jouw persoonlijke drijfverenprofiel vormen. Ze worden tijdens ons leven gevormd door de manier waarop we opgroeien, in combinatie met onze ervaring en kennis. Je drijfveren geven zo een mooi inzicht in de motivatie achter gedrag én zijn een weergave van waar iemands passie en interesses liggen.

Drijfveren als motor

Misschien herken je wel bij jezelf dat je met periodes ontzettend gemotiveerd bent om stappen te zetten, dingen te doen of je dromen waar te maken. Maar dan gebeurt er iets en opeens zakt die motivatie weg en ga je uitstelgedrag vertonen. Het zou zomaar kunnen zijn dat dit iets te maken heeft met je drijfveren. Je drijfveren kennen is één ding, maar er naar leven is natuurlijk minstens zo belangrijk. Als je weet wat je écht wilt, wat je motiveert en waar je voor uit bed komt, dan helpt dit om je motivatie goed te houden. Je drijfveren zijn namelijk de motor achter je gedrag.

Daarom is het voor iedereen niet alleen belangrijk te weten wat je drijfveren zijn, maar ook hoe je ze kunt inzetten in jouw loopbaan of je persoonlijke leven. Wanneer je drijfveren namelijk alle ruimte krijgen in je leven, doordat je bijvoorbeeld op plaatsen komt of een baan hebt waar dat mogelijk is, dan ervaar je geluk en zingeving.

De kracht van zelfinzicht

Mensen functioneren dus het best, zowel in hun persoonlijk leven als binnen hun loopbaan, als ze dingen doen die goed aansluiten bij hun talenten en drijfveren. Ze ervaren meer regie, maken makkelijker keuzes en hebben een gezond zelfvertrouwen. Wanneer je het gevoel hebt dat je doet wat aansluit bij je drijfveren en talenten ervaar je bovendien veel meer zingeving. En dat bevordert je welbevinden en geluk.

Dus is natuurlijk de vraag: hoe zit het met jouw zelfkennis? Ken jij je talenten? Weet jij op wat voor plek jij het beste tot je recht komt? Ken jij jouw persoonlijke drijfveren? En welke plek hebben die drijfveren in jouw leven? Neem eens de tijd om daar bij stil te staan. Vooral als je ervaart dat je zoekend bent naar wat je echt wilt, wat je motiveert of wat nu eigenlijk jouw talenten en kwaliteiten zijn.

Wil je hulp bij het ontdekken van jouw gedragsstijl en drijfveren? Lees dan hier mijn aanbod.

Deel dit artikel: